ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 

BỘ PHẬN KHẢO THÍ - ĐBCLGD

Phòng 302 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                  (máy lẻ: 5151)

Emai: khaothi-dbcl@neu.edu.vn

 

BỘ PHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP

Phòng 306 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                 (máy lẻ: 5157)

Emai: cvht.ktqd@gmail.com

 


 

 
 
fiogf49gjkf05

Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Ngày đăng: 17/03/2017 15:20:22

abortion pill

gynecologist

Thực hiện Quy định về quy trình và chu kỳ Kiểm định chất lượng trường ĐH, CĐ và TCCN – trong thời gian từ 5/2015 đến 11/2016, tập thể sư phạm Trường ĐH KTQD đã tổ chức triển khai tự đánh giá chất lượng nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm kết quả tự đánh giá chính xác, phản ánh đúng hoạt động của Trường. Thông qua đó đã thấy được những điểm mạnh, những tồn tại trong từng lĩnh vực công tác để khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Để khẳng định những kết quả đạt được trong thời gian qua và để được chính thức công nhận là cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, Trường ĐH KTQD đã tiến hành các thủ tục đăng ký để kiểm định, đánh giá ngoài với Trung tâm KĐCLGD thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội - một trung tâm kiểm định độc lập, có năng lực, kinh nghiệp và uy tín.

Lễ ký hợp đồng đánh giá ngoài với Trung tâm KĐCLGD thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội

Từ ngày 18 đến 22/03/2017, sẽ diễn ra khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Trước đó vào ngày 20/1 Nhà trường đã tổ chức lễ ký hợp đồng đánh giá ngoài với Trung tâm KĐCLGD thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trung tâm kiểm định CLGD-ĐHQGHN và Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cùng Trường ĐHKTQD dân tổ chức buổi Khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN

Trong thời gian vừa qua, tập thể sư phạm nhà trường nỗ lực hỗ trợ những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, về các văn bản tài liệu chứng minh cũng như các vấn đề liên quan khác để đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm KĐCLGD hoàn thành công tác. Trên cơ sở đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia, Trường ĐH KTQD sẽ đăng ký kiểm định đạt chuẩn khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Bài, ảnh: P.CTCT&QLSV

fiogf49gjkf05