ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 

BỘ PHẬN KHẢO THÍ - ĐBCLGD

Phòng 302 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                  (máy lẻ: 5151)

Emai: khaothi-dbcl@neu.edu.vn

 

BỘ PHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP

Phòng 306 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                 (máy lẻ: 5157)

Emai: cvht.ktqd@gmail.com

 


 

 
 
fiogf49gjkf05

Hội nghị tập huấn công tác cố vấn học tập năm học 2015 – 2016

Ngày đăng: 10/09/2015 15:28:10

Theo Quy định về công tác cố vấn học tập tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 -2016, chiều ngày 09 tháng 9 năm 2015, tại Phòng họp A, Nhà 10, Trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Cố vấn học tập năm học 2015 – 2016 cho 139 cố vấn học tập (CVHT) vừa được bổ nhiệm theo Quyết định số 1367/QĐ- ĐHKTQD. Tham dự hội nghị có GS.TS.Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng, các Khoa/ Viện quản lý sinh viên, các cố vấn học tập.

GS.TS.Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng khẳng định vai trò, tầm quan trọng của hệ thống CVHT trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường theo hình thức đào tạo học chế tín chỉ với định hướng lấy sinh viên là trung tâm. Theo GS.Hiệu trưởng, Hội nghị tập huấn cho CVHT không chỉ là hoạt động thường niên về chuyên môn mà còn là cơ hội để chia sẻ những ý tưởng, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của CVHT; và yêu cầu các CVHT ngoài việc phải nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ còn phải có thái độ nhiệt tình đối với sinh viên, đặc biệt là các sinh viên khóa mới, nhất là trong bối cảnh Trường được Thủ tướng Chính phủ giao thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động tự chủ tự chịu trách nhiệm. Nhân dịp này, GS. Hiệu trưởng cũng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu cảm ơn sự nỗ lực cố gắng và những đóng góp của lãnh đạo các đơn vị, của các giảng viên và viên chức tham gia vào công tác CVHT trong năm qua và mong muốn lãnh đạo các đơn vị Khoa/Viện, các cá nhân tiếp tục thực hiện công tác CVHT tốt hơn nữa, đóng góp những ý tưởng, sáng kiến hay xây dựng và phát triển bền vững hệ thống CVHT của nhà trường.

Sau phát biểu khai mạc của lãnh đạo nhà trường, Hội nghị được tiếp tục với công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do Phòng KT&ĐBCLGD, P.QLĐT và P.CTCT&QLSV trình bày theo 03 chuyên đề: Chức năng, nhiệm vụ của CVHT kiêm nhiệm; Các hệ thống văn bản, quy định, quy chế và các vấn đề liên quan tới đào tạo chính quy; Hệ thống văn bản, quy định, quy chế và các vấn đề liên quan tới sinh viên.

ThS.Tạ Mạnh Thắng – Phó Trưởng phòng KT&ĐBCLGD trình bày chuyên đề tại Hội nghị

ThS.Mạc Văn Tạo – Phó Trưởng phòng QLĐT trình bày chuyên đề tại Hội nghị

TS.Vũ Trọng Nghĩa – Phó Trưởng phòng CTCT & QLSV trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Kết thúc phần trình bày các chuyên đề, Hội nghị chuyển sang phần thảo luận và chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về các nội dung liên quan tới công tác CVHT. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến rất bổ ích, cần thiết đối với công tác CVHT nói chung, đặc biệt về việc triển khai công tác CVHT đối với sinh viên hệ đào tạo Liên thông và hệ Văn bằng 2.

Có thể nói, Hội nghị CVHT là một trong những hoạt động quan trọng của Nhà trường trong việc phát triển bền vững và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo theo đề án đổi mới thí điểm cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được quy định tại Quyết định 368/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015 – 2017.

Đại biểu tham dự phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm

Bài, ảnh: P. KT&ĐBCLGD và P. CTCT & QLSV