ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 

BỘ PHẬN KHẢO THÍ - ĐBCLGD

Phòng 302 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                  (máy lẻ: 5151)

Emai: khaothi-dbcl@neu.edu.vn

 

BỘ PHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP

Phòng 306 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                 (máy lẻ: 5157)

Emai: cvht.ktqd@gmail.com

 


 

 
 
fiogf49gjkf05

Thông báo V/v triển khai các nhiệm vụ Nhằm cải thiện thứ tự xếp hạng Webometrics của Trường

Ngày đăng: 12/09/2017 14:57:49

Ngày 29/8/2017, Ban giám hiệu đã tổ chức họp thảo luận về việc triển khai các hoạt động nhằm cải thiện thứ tự xếp hạng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo bảng xếp hạng Webometrics. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo phòng Khảo thí & ĐBCLGD, phòng Tổng hợp, phòng Quản lý Khoa học, phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Truyền thông, Viện Công nghệ Thông tin Kinh tế, Viện Đào tạo sau đại học, Viện đào tạo quốc tế, Viện Quản trị Kinh Doanh, Trung Tâm Đào tạo TTCLC và Pohe, Tạp chí Kinh tế và phát triển.

Thông báo về việc triển khai các nhiệm vụ Nhằm cải thiện thứ tự xếp hạng Webometrics của Trường.pdf