ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 

BỘ PHẬN KHẢO THÍ - ĐBCLGD

Phòng 302 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                  (máy lẻ: 5151)

Emai: khaothi-dbcl@neu.edu.vn

 

BỘ PHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP

Phòng 306 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                 (máy lẻ: 5157)

Emai: cvht.ktqd@gmail.com

 


 

 
 
fiogf49gjkf05

Thông báo V/v lấy ý kiến cho Dự thảo Đề án chuyển đổi cơ cấu hệ thống CVHT nhằm nâng cao hiệu quả công tác CVHT tại trường ĐHKTQD

Ngày đăng: 11/09/2017 14:38:23

Công văn lấy ý cho Đề án chuyển đổi co cấu hệ thống CVHT nhằm nâng cao hiệu quả công tác CVHT tại trường ĐHKTQD.doc

Dự thảo Đề án chuyển đổi co cấu hệ thống CVHT nhằm nâng cao hiệu quả công tác CVHT tại trường ĐHKTQD.pdf