ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 

BỘ PHẬN KHẢO THÍ - ĐBCLGD

Phòng 302 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                  (máy lẻ: 5151)

Emai: khaothi-dbcl@neu.edu.vn

 

BỘ PHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP

Phòng 306 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                 (máy lẻ: 5157)

Emai: cvht.ktqd@gmail.com

 


 

 
 
fiogf49gjkf05

Thông báo V/v Kết quả xem lại bài thi học phần học kỳ 1 năm 2016-2017

Ngày đăng: 19/04/2017 9:52:51

Danh sách sinh viên thay đổi điểm đợt xem lại bài thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017.pdf