ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 

BỘ PHẬN KHẢO THÍ - ĐBCLGD

Phòng 302 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                  (máy lẻ: 5151)

Emai: khaothi-dbcl@neu.edu.vn

 

BỘ PHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP

Phòng 306 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                 (máy lẻ: 5157)

Emai: cvht.ktqd@gmail.com

 


 

 
 
fiogf49gjkf05

Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo năm 2017

Ngày đăng: 06/12/2016 8:30:42

Các file đính kèm:

Kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo năm 2017.pdf