ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 

BỘ PHẬN KHẢO THÍ - ĐBCLGD

Phòng 302 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                  (máy lẻ: 5151)

Emai: khaothi-dbcl@neu.edu.vn

 

BỘ PHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP

Phòng 306 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                 (máy lẻ: 5157)

Emai: cvht.ktqd@gmail.com

 


 

 
 
fiogf49gjkf05

Những điều sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân cần biết 2017

Cập nhật lúc: 16:59:3 16/08/2017

Quyết định V/v Quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2017-2018

Cập nhật lúc: 7:54:14 11/07/2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành chuẩn đầu ra về Tin học trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của trường Đại học Kinh tế Quốc dân áp dụng từ K59

Cập nhật lúc: 12:8:25 08/06/2017

Quyết định Ban hành “Quy định về công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân”

Cập nhật lúc: 16:1:17 17/03/2017

QUY ĐỊNH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN BẰNG TIẾNG ANH

Cập nhật lúc: 8:40:3 22/02/2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của trường Đại học Kinh tế Quốc dân áp dụng từ K59

Cập nhật lúc: 15:11:9 02/02/2017

Quy định về việc học và kiểm tra chuẩn đầu ra TA_áp dụng từ K57

Cập nhật lúc: 16:28:58 17/03/2016

Những điều sinh viên Đại học KInh tế Quốc dân cần biết 2014

Cập nhật lúc: 9:16:22 15/10/2014

Quyết định V/v ban hành quy định công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Cập nhật lúc: 16:55:35 23/09/2014

Quy định V/v Ban hành chuẩn đầu 16 ngành đào tạo của Đại học Kinh tế Quốc dân

Cập nhật lúc: 15:0:31 12/09/2014

Tài liệu tập huấn công tác cố vấn học tập năm học 2014-2015

Cập nhật lúc: 16:54:18 09/09/2014

Quy định về học bổng và điểm rèn luyện của sinh viên tại ĐH KTQD

Cập nhật lúc: 14:0:58 21/03/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cố vấn học tập tại trường Đại học Kinh tế quốc dân

Cập nhật lúc: 14:24:23 19/03/2014

Thông báo V/v áp dụng chuẩn đầu ra tiếng anh từ khóa 54

Cập nhật lúc: 11:19:15 18/03/2014

Quy định về việc học và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng anh áp dụng từ khóa 54

Cập nhật lúc: 14:57:22 17/03/2014

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Cập nhật lúc: 14:30:9 17/03/2014