ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 

BỘ PHẬN KHẢO THÍ - ĐBCLGD

Phòng 302 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                  (máy lẻ: 5151)

Emai: khaothi-dbcl@neu.edu.vn

 

BỘ PHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP

Phòng 306 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                 (máy lẻ: 5157)

Emai: cvht.ktqd@gmail.com

 

Quy định về việc học và kiểm tra chuẩn đầu ra TA_áp dụng từ K57

Cập nhật lúc: 16:28:58 17/03/2016

Quyết định Về việc Quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2015 -2016

Cập nhật lúc: 8:25:11 16/07/2015

Những điều sinh viên Đại học KInh tế Quốc dân cần biết 2014

Cập nhật lúc: 9:16:22 15/10/2014

Quyết định V/v ban hành quy định công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Cập nhật lúc: 16:55:35 23/09/2014

Quy định V/v Ban hành chuẩn đầu 16 ngành đào tạo của Đại học Kinh tế Quốc dân

Cập nhật lúc: 15:0:31 12/09/2014

Tài liệu tập huấn công tác cố vấn học tập năm học 2014-2015

Cập nhật lúc: 16:54:18 09/09/2014

Quy định về học bổng và điểm rèn luyện của sinh viên tại ĐH KTQD

Cập nhật lúc: 14:0:58 21/03/2014

Quyết định V/v Quy định mức thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2013 - 2014

Cập nhật lúc: 9:7:3 21/03/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cố vấn học tập tại trường Đại học Kinh tế quốc dân

Cập nhật lúc: 14:24:23 19/03/2014

Thông báo V/v áp dụng chuẩn đầu ra tiếng anh từ khóa 54

Cập nhật lúc: 11:19:15 18/03/2014

Quy định về việc học và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng anh áp dụng từ khóa 54

Cập nhật lúc: 14:57:22 17/03/2014

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Cập nhật lúc: 14:30:9 17/03/2014