ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 

BỘ PHẬN KHẢO THÍ - ĐBCLGD

Phòng 302 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                  (máy lẻ: 5151)

Emai: khaothi-dbcl@neu.edu.vn

 

BỘ PHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP

Phòng 306 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                 (máy lẻ: 5157)

Emai: cvht.ktqd@gmail.com

 


 

 
 
fiogf49gjkf05

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Cập nhật lúc: 15:22:33 14/04/2016

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT Ban hành quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính

Cập nhật lúc: 15:12:29 14/04/2016

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Cập nhật lúc: 7:33:52 24/11/2015

Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục dạy nghề, cơ sở giáo dục đại học

Cập nhật lúc: 14:42:5 14/09/2015

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Cập nhật lúc: 10:38:18 09/09/2015

Quy định Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh áp dụng từ khóa 54

Cập nhật lúc: 15:33:7 09/10/2014

Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Cập nhật lúc: 10:41:7 26/05/2014

Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cập nhật lúc: 13:58:1 21/03/2014

Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cập nhật lúc: 10:7:57 21/03/2014

Quy chế 42 về Công tác HSSV các trường đại học, cao đẳng, THCN

Cập nhật lúc: 10:4:30 21/03/2014

Quy định của chính phủ và bộ GD-ĐT về tín dụng sinh viên

Cập nhật lúc: 10:2:39 21/03/2014

Quy Đinh về đào tạo Đại học và Cao Đẳng theo tín chỉ của Bộ GD-ĐT

Cập nhật lúc: 9:19:57 21/03/2014

Quy định về học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí tại các trường Đại học, cao đẳng từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Cập nhật lúc: 8:36:22 21/03/2014