ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 

BỘ PHẬN KHẢO THÍ - ĐBCLGD

Phòng 302 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                  (máy lẻ: 5151)

Emai: khaothi-dbcl@neu.edu.vn

 

BỘ PHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP

Phòng 306 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                 (máy lẻ: 5157)

Emai: cvht.ktqd@gmail.com

 


 

 
 
fiogf49gjkf05

Mẫu đề thi (Theo QĐ 1962)

Cập nhật lúc: 9:53:2 23/07/2014

Mẫu Biên bản chấm lại bài thi học phần (Theo QĐ 694)

Cập nhật lúc: 11:19:16 20/03/2014

Mẫu nhập điểm chấm bài thi - Biểu 4 (Theo QĐ 2470)

Cập nhật lúc: 10:39:45 20/03/2014