ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 

BỘ PHẬN KHẢO THÍ - ĐBCLGD

Phòng 302 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                  (máy lẻ: 5151)

Emai: khaothi-dbcl@neu.edu.vn

 

BỘ PHẬN CỐ VẤN HỌC TẬP

Phòng 306 – Nhà 10

Điện thoại liên hệ: 36 280 280

                                 (máy lẻ: 5157)

Emai: cvht.ktqd@gmail.com

 


 

 
 
fiogf49gjkf05

Thông báo V/v thanh, quyết toán công tác Biên soạn đề thi và chấm bài thi học phần các hệ đào tạo

Cập nhật lúc: 9:36:29 12/11/2015

Quyết định số 1225 về việc không tổ chức kỳ thi phụ đối với hệ đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Cập nhật lúc: 10:23:12 07/04/2014

Quyết định số 1738 về việc ban hành Quy định về tổ chức thi học phần theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính

Cập nhật lúc: 10:17:44 07/04/2014

Quyết định số 2470 về việc ban hành Quy định về công tác chấm thi học phần theo hình thức thi viết

Cập nhật lúc: 9:53:19 07/04/2014

Quyết định số 1962 về việc ban hành "Quy định về Đề thi tự luận cho các hệ đào tạo"

Cập nhật lúc: 9:8:8 04/04/2014

Quyết định số 39 về việc ban hành "Quy định tạm thời về việc thống nhất quản lý giấy thi, túi đựng bài thi, bảng điểm học phần

Cập nhật lúc: 8:56:7 04/04/2014

Thông báo số 243 về việc thống nhất quản lý, sử dụng giấy thi, túi đựng bài thi, bảng điểm

Cập nhật lúc: 8:51:7 04/04/2014

Hướng dẫn in đề thi kết thúc học phần trên khổ A3 (Theo QĐ 1962)

Cập nhật lúc: 10:47:41 19/03/2014

Quyết định số 694 Quy định về tổ chức xem lại kết quả bài thi học phần hệ đai học CQ

Cập nhật lúc: 9:7:55 19/03/2014